Af Lene Frøslev, Ulandssekretariatet

29. september 2014

Regeringen i Burundi vil gøre det ulovligt at bruge bankerne til at overføre betalinger af fagligt kontingent. Et intenst lobbyarbejde har ført til revision af planerne.

Fagbevægelsen i det lille østafrikanske land Burundi er truet på sin eksistens, hvis en ny og omstridt banklovgivning bliver vedtaget. Derfor har en række fagforbund under paraplyorganisationen COSYBU presset på for at få ændret planerne.

Den nye lov vil gøre det umuligt for faglige organisationer at opkræve kontingent via bankerne.

Fagbevægelsen i Burundi har en aftale med arbejdsgiverne om, at de faglige kontingenter trækkes fra lønnen hver måned i det, der kaldes et ’check off’-system. Banken skal derefter overføre pengene til fagforeningerne.

Det er dette check-off system, der nu foreslås fjernet.

”Det nye udkast til banklov vil forbyde fagforeningerne at indsamle kontingenterne fra medlemmerne. Det er en overtrædelse af ILO’s konvention om retten til at organisere sig,” siger Audace Bizabishaka, der er formand for det lille fagforbund SYGECO.

Forbundet organiserer både ansatte i Burundis finanssektor og markedshandlende, der opererer i landets store uformelle økonomi. Det er SYGECO, der ofte har stået i spidsen for protesterne mod den nye banklov.

Og lobby-arbejdet har nyttet. Et seminar om juraen i den nye banklov er blevet afviklet, og regeringen har lovet at revidere udkastet til banklov. Blandt andet vil der blive taget højde for, at banksystemet kan blive harmoniseret med de øvrige lande i det østafrikanske økonomiske fællesskab, EAC.

Protest mod korruption og åger

Men SYGECO fortsætter lobbyvirksomheden. Forbundet vil således have banksektoren til at gøre op med tidligere tiders korruption og ågerrenter, der især rammer de handlende i den uformelle økonomi.

Fagforeningen har eksempler på, at banker har krævet op til 200 procent i rente om året, hvis et lån ikke er blevet betalt ud til tiden. Samtidig viser en undersøgelse blandt medlemmerne, at flere handlende er gået konkurs og har mistet alt.
Der er således flere eksempler på, at banker har taget en handlendes hus i pant for et lån. Hvis lånet så ikke er blevet betalt til tiden, har banken konfiskeret huset – og solgt det meget billigt til en af sine egne ansatte.

”Det har udsat handlende og forretningsfolk for massive tab,” forklarer formand i SYGECO Audace Bizabishaka.

Den nye banklov i Burundi er stadig til behandling og endnu ikke vedtaget af parlamentet.

Ulandssekretariatet samarbejder i Burundi med COSYBU (Confederation des Syndicats du Burundi), der svarer til LO i Danmark. Det lille forbund for handlende og finansansatte SYGECO (Syndicat General des Commercants) er medlem af COSYBU.