Blog Image

Lene Frøslevs blog

Tekstilarbejdere i Cambodja får lønforhøjelse på 28 procent

Nyheder Posted on Jan 09, 2015 11:45:11

Af Lene Frøslev og Alvin Naboya, Ulandssekretariatet
8. januar 2015

Ny faglig strategi involverer direkte de store internationale tøjmærker, der er villige til at betale højere priser for tøj, produceret i Cambodja. Fagbevægelsen accepterer resultatet, men ville gerne have haft endnu højere stigning.

Tekstilarbejderne i Cambodja bliver nu garanteret en minimumsløn, der er 28 procent højere end den nuværende. Minimumslønnen for 2015 er blevet fastsat af regeringen til 128 dollar om måneden.

Men selvom stigningen er høj, så er slutresultatet langt fra de oprindelige krav fra fagforeningerne på op til 177 dollar om måneden.

Alligevel accepterer de tre faglige organisationer, Ulandssekretariatet samarbejder med, resultatet. Om end med en vis skuffelse. Men yderligere strejker vil ikke føre til en højere løn, vurderes det. Og samtidig er der en vis frygt for, at fabriksejerne vil gøre alvor af deres trusler om at lukke systuer.

Frygt for fabrikslukninger

“Arbejdsgiverne siger, at op mod 30 procent af fabrikkerne vil lukke som følge af de 28 procents lønstigning. Det vil blive små underleverandører, der beskæftiger færre end 100 syersker, der lukker” vurderer Som Aun, præsident for hovedorganisationen NACC.

Præsidenten for organisationen CCTU, Chuon Mom Thol, er godt tilfreds med resultatet på de 128 dollar.

“Det er den højeste stigning i ti år, og regeringen har lovet at sikre mod prisstigninger,” siger han.

Præsident for CLC, Ath Thorn, er derimod stærkt skuffet over resultatet, da han tidligere på året stod i spidsen for kravet om de 177 dollar som minimum.

“Vi har besluttet at acceptere resultatet. Nu må vi bare håbe, at priserne forbliver i ro, og så må vi fortsætte med forhandling og dialog,” siger han og erkender, at strejker og masseaktioner ikke er vejen frem.

Internationale brands vil gerne betale mere

De omkring 65.000 cambodianske tekstilarbejdere har den ringeste minimumsløn i regionen. Og i foråret bød fagforeningerne ind med en ny strategi i forhold til løn- og arbejdsforhold. De henvendte sig direkte til nogle af verdens største tøjkæder, der får produceret modetøj i Cambodja.

I september havde den internationale fagbevægelse iværksat en global aktion til støtte for de cambojanske tekstilarbejdere. Fagbevægelsen henvendte sig i den forbindelse til en række multinationale brands og bad dem om at tage ansvar og være med til at sikre en anstændig mindsteløn. Otte af firmaerne, heriblandt H&M og Zara, reagerede med at sende et brev til den cambojanske regering med en melding om, at de er parat til at betale en højere pris for deres tøj, hvis mindstelønnen bliver sat betragteligt op.

Fagbevægelsen havde kæmpet for en stigning af mindstelønnen til 177 dollar. Et krav, der senere blev modereret til 140 dollar om måneden. Efter en indstilling om et lavere beløb fra landets arbejdsmarkedsråd, fastsatte regeringen mindstelønnen til 128 dollar om måneden. De fleste arbejdere får derudover en række tillæg.

Ulandssekretariatet samarbejder i Cambodja med: Cambodian Confederation of Trade Union (CCTU), Cambodian Labour Confederation (CLC) og National Union Alliance Chamber of Cambodia (NACC). De primære temaer for samarbejdet er social dialog på arbejdsmarkedet, faglige rettigheder og kollektive overenskomster indenfor tekstilsektoren.Tema til Ældresagen

Nyheder Posted on Dec 18, 2014 19:02:06

Temainterview med redaktionschef Lars Mandal til Ældresagen NU om at være pårørende til en handicappet kammerat. Artiklens fire sider kommer op ved tryk på PDF-linket.20.000 sundhedsarbejdere i Guatemala bliver endelig fastansat

Nyheder Posted on Dec 16, 2014 15:25:35

Af Lene Frøslev og Unna Küssner, Ulandssekretariatet,

16.december 2014

Med en ny kollektiv aftale i sundhedssektoren bliver det sværere for lokalpolitikere at ansætte deres egne støtter og i stedet fyre de organiserede, offentligt ansatte.

De offentligt ansatte i Guatemala kender alle til fænomenet nepotisme. Hver eneste gang, der er valg, så er der altid politikere, som lover at skaffe jobs til deres familiemedlemmer eller politiske støtter. Og så risikerer de løst ansatte i det offentlige at miste deres job.

Men den form for sjakren med organiseret personale vil fremover blive vanskeligere i det mellemamerikanske land. For efter måneders hårdt pres fra sundhedsarbejdernes fagforening SNTSG er det lykkedes at få underskrevet en aftale, der sikrer fastansættelse til de omkring 20.000 medlemmer, der hidtil har måttet tage til takke med løse aftaler og midlertidige kontrakter.

Køber stemmer med jobs

I byen Chiquimulilla i det sydlige Guatemala kan laboranten Melvi Camey tale med om de hidtidige forhold i sundhedssektoren.

“Her opererer politikerne altid med alle i offentlige stillinger. De sætter deres egne folk ind på nøglestillinger, så de kan få støtte og købe sig stemmer til et kommende valg,” fortæller hun.

Melvi har oplevet det flere gange. Senest for et år siden, da byens sundhedscenter pludselig fik 20 nye uuddannede kolleger til gengæld for stemmer til borgmesterens parti.

Tilsvarende kan den kommunale kontorassistent, Wendy Chavarria, i byen Santa Rosa Cuilapa fortælle, at der altid sker fyringer i forbindelse med valg. Og det er almindeligt, at flere og flere ansættes på et-årige kontrakter.

“Omkring 70 af de 150 ansatte på kommunekontoret skal have deres kontrakter fornyet hvert år,” fortæller hun.

Ret til barsel og pension

Det er sådanne kontraktansættelser, som SNTSG nu har fået sat en stopper for. Det betyder, at de ca. 20.000 sundhedsarbejdere på disse vilkår nu bliver sikret en minimumsløn og ret til barselsorlov, pension og løn under sygdom.

Meget ofte arbejder de kontraktansatte i årevis uden at have de samme vilkår og rettigheder som fastansatte. Og for sundhedsarbejderforbundet har kravet om fastansættelse af disse medlemmer været centralt i flere år.

Siden 2013 har blandt andet den internationale organisation for offentligt ansatte, PSI, presset Guatemalas præsident, general Otto Perez Molina, for at anerkende ILO-konvention 151 om ret organisering og til anstændige arbejdsvilkår i den offentlige sektor. I den forbindelse blev der afgivet løfter om at styrke den sociale dialog på arbejdsmarkedet og indlede nye kollektive forhandlinger.

Men i månedsvis forblev det ved løfterne, og i august gik 25.000 mennesker på gaden med krav om at få aftalen gennemført og trusler om arbejdsnedlæggelser. Det fik gang i forhandlingerne på ny, og de løst ansatte kontraktmedarbejdere blev sikret fastansættelse.

Ulandssekretariatet samarbejder på regionalt plan med PSI – Public Service International – i Mellemamerika og Caribien. Vi samarbejder også indirekte med SNTSG – Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala – via vores samarbejdspartner uddannelsescenteret FMLL (Fundacion Mario Lopez Larrave)i Guatemala.

Hvis du ønsker at læse mere om forholdene i den guatemalanske sundhedssektor, så læs også historien om Melvi i bogen “Tro, håb og overgreb”.
http://www.ulandssekretariatet.dk/content/fagforeningsledere-myrdes-i-guatemalaTunesisk fagbevægelse kæmper for en bedre fremtid

Nyheder Posted on Nov 25, 2014 16:36:40

Af Lene Frøslev og Sofie Okkels Birk, Ulandssekretariatet

25. november 2014

Efter de første demokratiske valg til præsident og parlament skal løfterne i den sociale kontrakt føres ud i livet. De næste fem år er afgørende, vurderer hovedorganisationen UGTT.

Den tunesiske fagbevægelse, UGTT, melder sig som vagthund for den demokratiske udvikling i landet efter de første frie valg. Efter afviklingen af valgene til parlament og præsident står Tunesien over for voldsomme udfordringer med hensyn til økonomi og arbejdsmarked.

“De næste fem år bliver de sværeste. Det er vigtigt, at præsidenten og parlamentet kan arbejde sammen, og vi må omgående kaste os over de økonomiske problemer,” fortæller vicegeneralsekretær i UGTT, Anouar Ben Kaddour.

Arbejdsløsheden er steget siden starten på Det Arabiske Forår. Det samme er priserne på mad.

“Der er så mange områder, der trænger sig på, derfor er vi nødt til at prioritere,” siger Anouar Ben Kaddour. Han forudser store kampe om den økonomiske politik og peger på tre områder som de mest presserende: De sociale udgifter, statsstøtten til dagligvarer og en reform af skattesystemet.

Social kontrakt skal udmøntes

UGTT har spillet en meget aktiv rolle både under og efter revolutionen i 2011, hvor landets mangeårige diktator Zine El Abidine Ben-Ali blev væltet og tvunget i eksil i Saudi Arabien. I 2013 indgik lønmodtagere og arbejdsgivere således landets første sociale kontrakt med den daværende islamistisk ledede regering.

Kontrakten omhandler: Økonomisk vækst og regional udvikling, arbejdsmarkedspolitik, uddannelse, retten til at organisere sig og indgå kollektive overenskomster, retfærdige arbejdsvilkår, ligestilling og en institutionalisering af en national treparts-dialog.

Det bliver udmøntningen af denne kontrakt, der vil være afgørende for landets fremtidige udvikling. Derfor var UGTT også på barrikaderne, da dele af den grundlovsgivende forsamling forsøgte at indskrænke retten til at organisere sig og til at strejke.

En langvarig forhandlingsproces resulterede i januar i en ny forfatning, hvor politiske og faglige rettigheder er sikrede, takket være vedvarende pres fra UGTT og arbejdsgiverorganisationen UTICA. Samtidig accepterede den midlertidige regering, ledet af det islamiske parti Ennahdha, at træde tilbage og overlade regeringen til en gruppe teknokrater.

Egne valgobservatører

UGTT blander sig ikke i partipolitik. Men hovedorganisationen ønsker at stå vagt om de demokratiske processer. Derfor har UGTT haft egne valgobservatører med ved både parlamentsvalget i oktober og præsidentvalget i november.

Ifølge Anouar Ben Kaddour er dette en naturlig følge af UGTT’s rolle i den nationale dialog.

”UGTT påtager sig rollen som garant for den demokratiske udvikling. Derfor vil vi sikre, at valgene er demokratiske, transparente og accepteret af alle,” siger han.

Hvem, der bliver ny præsident i Tunesien bliver afgjort ved anden valgrunde i slutningen af december. Den kommer til at stå mellem den nuværende midlertidige præsident, 69-årige Moncef Marzouki, og lederen af det største parti Nidaa Tournes, 87-årige Beji Caid Essebsi. Det islamiske parti Ennahdha stillede ikke op til præsidentvalget.

Regeringen skal bides i haserne

Ved parlamentsvalget i oktober blev Nidaa Tournes det største parti og skal derfor lede den koalitionsregering, der skal udpeges. Det vil dog først ske efter præsidenten er valgt.

Forventningen i politiske kredse i Tunesien er, at det sekulære parti Nidaa Tournes, der blev dannet i 2012 som en modpol til Ennahdha, sandsynligvis vil ende med at indgå regeringspartnerskab med netop Ennahdha. Nidaa Tournes har ikke mandater nok til selv at danne regering og øvrige mulige alliancer er begrænsede. Ennahdha vandt det første frie parlamentsvalg i 2011, men tabte ved valget i oktober i år og mistede 20 mandater. Partiet er stadig landets næststørste parti.

For UGTT er det ikke afgørende hvem, der bliver premierminister eller præsident. Det vigtigste er at få vedtaget den rette politik. Og fagbevægelsen er klar til at bide regeringen i haserne for at få sat arbejdsløsheden ned og få udlignet de enorme forskelle mellem storbyer og landdistrikter.

Næste år skal der holdes kommunalvalg i Tunesien. Allerede nu vil UGTT indlede en kampagne for at få flere kvinder og unge til at engagere sig i lokalpolitik.

Ulandssekretariatet samarbejder i Tunesien med hovedorganisationen UGTT, Union Générale Tunisienne du Travail. Samarbejdet skal styrke organisationen i dens arbejde for aktivt og konstruktivt at deltage i social dialog og i reformeringen af arbejdsmarkedet.

UTICA – Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’ArtisanatBUPL viser pædagoger i Ghana, at børn kan lære gennem leg

Nyheder Posted on Nov 21, 2014 14:22:05

Af Lene Frøslev, Ulandssekretariatet

21. november 2014

I mere end 10 år har BUPL og Ulandssekretariatet været engageret i førskoleundervisningen i Vestafrika. Danske pædagoger har igen været i Ghana for at lære fra sig om kreativitet og nye undervisningsmetoder. De gode erfaringer skal fremover også bruges i Nigeria.

En plastflaske, en bunke tøjrester, saks og lim. Og vupti er der en hjemmelavet dukke lige til at binde på ryggen, som mor gør derhjemme med en ny baby.

Ungerne i børnehaveklasserne i en nedlagt kirke i det østlige Ghana er begejstrede for deres nye legetøj. Deres lærer, Agnes Tutu-Adu, har sørget for at hente genbrugsmaterialerne på det lokale marked, og med dukkerne har klassen mulighed for at spille teater og lege sig til ny viden. For eksempel om, hvordan man kan forebygge malaria – eller hvordan man kan undgå at få børn.

I Ghana er det almindeligt, at førskole-undervisning foregår med en pegepind ved tavlen, mens børnene sidder pænt ved små borde og gentager i kor. Men Agnes Tutu-Ada har lært om dukkefremstilling og andre anderledes pædagogiske metoder på et kursus, som er blevet udviklet af BUPL og den ghanesiske lærerorganisation, GNAT. Så nu kan hun fremstille memory-spil og billedlotteri af gamle papkasser og bruge leg som udgangspunkt for at lære tal, bogstaver og sprog.

Læring gennem leg

Både børn og pædagoger er vilde med de nye værktøjer, fortæller Eva Christensen. Hun var tidligere i år i Ghana sammen med kollegaen Helena Johannesen som del af det danske, kreative eksperthold på pædagog-kurserne “Læring gennem leg”.

“Mange af pædagogerne er ikke uddannede, men de syntes, det var meget spændende selv at fremstille undervisningsmaterialerne. De var næsten ikke til at stoppe igen, da kursusdagen var slut,” forklarer Eva.

Det er femte gang, BUPL sender danske pædagoger til Ghana for at undervise førskolelærere om alternative pædagogiske metoder i børnehaveklasserne. I år deltog omkring 400 kursister i de faglige workshops, og det giver nye muligheder for leg for tusindvis af børn i førskolealderen.

“Børnene vil rigtig gerne lære noget nyt. De griner, når der kommer mere liv i undervisningen. Og når børnene synes det er sjovt, så lærer de også mere,” siger Eva Christensen.

Succes i Ghana videreføres i Nigeria

Der er omkring 50.000 ansatte på førskoleområdet i Ghana, men langt de fleste har ingen uddannelse. I 2002 indledte BUPL, Ulandssekretariatet og GNAT et samarbejde om organisering og undervisning i faglige rettigheder og pædagogik. Og et samtidigt lobbyarbejde resulterede fem år senere i en lov om at oprette børnehaveklasser i tilknytning til alle folkeskoler i landet.

Succeshistorien videreføres i Ghana og er de senere år udvidet til at omfatte førskoleområdet i fem andre lande i Vestafrika. Senest har BUPL med bistand fra Ulandssekretariatet indledt et samarbejde med lærerorganisationen NUT i Afrikas folkerigeste land, Nigeria.

Projektet i Nigeria har til formål at forbedre arbejdsvilkårene og rammerne for faglig udvikling af pædagoger i landet. Der er i arbejdet fokus på pædagogernes faglige rettigheder, udvikling af pædagogernes faglige kompetencer og en forbedring af standarderne i daginstitutionerne.

Erfaringerne fra Ghana vil konkret blive brugt i Nigeria, når BUPL igen sender danske pædagoger ud for at undervise vestafrikanske førskolelærere.

BUPL har dels siden 2002 støttet førskolesektoren i Vestafrika i samarbejde med Ulandssekretariatet og dels siden 1991 samarbejdet med den ghanesiske læreorganisation Ghana National Association of Teachers (GNAT). Samarbejdet har bl.a. resulteret i en stærkere organisationsstruktur, der har medført bedre arbejdsforhold i førskolesektoren, og at mange undervisere har modtaget træning i pædagogiske undervisningsmetoder.Fagbevægelsen i Nepal træner kvinder til elektrikerfaget

Nyheder Posted on Oct 31, 2014 10:21:26

Med støtte fra Ulandssekretariatet og dansk fagbevægelse fik Januka Bhandari et kursus hos den lokale fagforening. Nu har hun job i en elektriker-shop og har mod på mere viden.

Af Lene Frøslev og Buddhi Ram Acharya, Ulandssekretariate, 21. oktober 2014

Januka Bhandari er 29 år, mor til to og elektriker i Kathmandu. Hun er en af de få kvinder i Nepal, der med hjælp fra fagforeningen er blevet introduceret til et fagligt håndværk, og det har givet hende både selvtillid, job i en el-shop og en god løn. Og nu har hun mod på mere uddannelse, så hun kan komme ud og løse mere komplicerede elektrikeropgaver på lige fod med de mandlige arbejdere i byggeindustrien.

“Jeg er lykkelig for, at jeg fik jobbet her i butikken for et halvt år siden,” siger Januka Bhandari.

“Før jeg kom på kursus, var jeg rædselsslagen for alt det elektriske. Det kunne overhovedet ikke komme på tale at skille en kontakt ad. Men nu kan jeg teste alle de elektriske apparater og foretage simple reperationer. Det har virkelig givet mig selvtillid,” fortæller hun.

Svært at få job

Januka Bhandari er født og opvokset i et landdistrikt knapt 100 km nordøst for hovedstaden Kathmandu. Hendes far har forefaldende arbejde i landbruget og supplerer indtægten via sit særlige talent som spåmand. Januka nåede at få sin studentereksamen, inden hun som 18-årig blev gift og fik sit første barn.

Hun bor nu med sin mand og to sønner på ti og seks år i et lejet værelse i udkanten af Kathmandu. Det har været svært for hende at få job, men hun kunne følge de mange byggerier rundt om i hovedstaden. Beslutningen om at uddanne sig som elektriker tog hun, da hun erfarede, at mange uddannede håndværkere migrerer, og at der derfor er mangel på arbejdskraft i byggeindustrien i Nepal.

Uddannelse giver bedre løn

I Nepal er det ikke almindeligt at være fastansat i byggeindustrien. Det gælder også elektrikere. De fleste arbejder således i den uformelle økonomi og må ofte slås for overhovedet at opnå den mindsteløn, regeringen har fastsat, på 480 kroner om måneden. Med sine nye færdigheder får Januka Bhandari en lidt højere løn, hvad der svarer til 600 kroner om måneden – og tilmed overtidsbetaling, hvis hun arbejder ekstra.

Det er fagforeninger, tilknyttet Bygningsarbejdernes Internationale Fagsekretariat, BWI, der har oprettet de korte kurser i elektrikerfaget, særligt målrettet kvinder. Kurserne er støttet af dansk fagbevægelse gennem Ulandssekretariatet.

Ja vi kan!

Det er meget usædvanligt for kvinder at være ansat i byggesektoren i Nepal. Men de særlige kvindekurser skal gøre det muligt for kvinder at varetage alle typer jobs lige så godt som mænd. Den udvikling er Januka Bhandari et godt eksempel på.

“Jeg er virkelig blevet motiveret til at arbejde i det her område. Vi var 20 kvinder, der deltog i elektrikerkurset, og vi havde virkelig den der fornemmelse af ‘Yes!, we can do it’, da vi var færdige. Den eneste grund til, at der ikke er flere kvindelige elektrikere, er jo at der mangler uddannelesmuligheder. Flere kurser som det, jeg har deltaget i, vil virkelig åbne døre for kvinder,” understreger hun.

“Selvfølgelig kan jeg arbejde på lige fod med de mænd, der har hele ansvaret for et byggeprojekt. Jeg skal bare have noget mere uddannelse og praktik, så kan jeg sagtens,” siger Januka Bhandari.

Ulandssekretariatet samarbejder i Nepal med GEFONT (General Federation of Nepalese Trade Unions) og NTUC (Nepal Trade Union Congress) Tværnationalt samarbejder Ulandssekretariatet også med blandt andre BWI – Building and Wodworkers InternationalDen danske model eksporteres til Colombia

Nyheder Posted on Oct 13, 2014 11:23:12

Af Lene Frøslev, Ulandssekretariatet

Faglige ledere og erhvervsfolk følger med udviklingsminister Mogens Jensen til Colombia og Peru. Forventningen er at være med til at skabe job ved at styrke rettighederne for arbejdere.

Social dialog og trepartsforhandlinger på arbejdsmarkedet er et effektivt værktøj til at skabe job. Det er et hovedbudskab, når faglige ledere og erhvervsfolk fra Danmark i næste uge besøger Colombia og Peru med handels- og udviklingsminister Mogens Jensen (S) i spidsen.

Besøget finder sted i forbindelse med åbningen af den nye danske ambassade i Bogotá i Colombia. Og den fælles delegation vil være et konkret udtryk for, at forholdet mellem arbejdsgivere og arbejdstagere ikke behøver at være fjendtligt, understreger Mogens Jensen.

“Danmarks velstand et et bevis på, at arbejdstagernes rettigheder ikke udelukker virksomhedernes profit,” siger Mogens Jensen.

Overgreb på fagligt aktive

Den danske model som det gode eksempel kan der være særdeles god brug for i Colombia.

Under den 50 år lange borgerkrig mellem gurillabevægelser og højereorienterede paramilitære grupper er faglige ledere blevet forfulgt, fordrevet og dræbt. Og selv om der er håb om, at fredsforhandlinger i år kan føre til en varig våbenhvile, så er overgreb på fagforeningsfolk stadig udbredt.

Ikke mindst eksisterer der en anti-fagforeningskultur. Der er stærk modstand mod at arbejderne organiserer sig, og de årelange forfølgelser har medført en af de laveste organisationsprocenter i Latinamerika.

Men de senere år er en ny bevægelse igang blandt moderate arbejdsgivere og regeringen. Med social dialog som middel er formålet at etablere et normalt fungerende arbejdsmarked i landet.

Større lighed gennem dialog

Colombia har en af de stærkeste vækstøkonomier i regionen, og samtidig er det et af de mest ulige samfund.

“Det er fint at Colombia er et marked, danske virksomheder kan komme ind på. Men der er meget store modsætninger, og vi skal være vagthund over for de rettigheder, de lokale har. Vi skal i dialog om den danske model, for den sociale dialog kan ændre på den store ulighed,” siger Ulandssekretariatets formand, LO-sekretær Marie-Louise Knuppert.

Udviklingsminister Mogens Jensen kalder de manglende rettigheder og overgreb mod fagligt aktive for “dybt tragisk”.

“Danmark ser med stor alvor på krænkelser af faglige rettigheder. Det er vigtigt, at virksomheder udviser socialt ansvar og aktivt er med til at forbedre de ansattes livsvilkår og beskytte deres rettigheder,” understreger Mogens Jensen.

Marie-Louise Knuppert vil benytte mødet med de columbinske arbejdsgivere til at påpege de groteske og til tider katastrofale forhold for fagbevægelsens medlemmer.

“Det skal gøres klart, at det er i orden at være medlem af en fagforening. Og at man bliver en bedre medarbejder, når man har rettigheder, end hvis man ikke har dem. Det unikke ved delegationen er at vi kommer hånd i hånd. Vi kan vise, at vi sagtens kan være i stue sammen, og det kan være en win-win situation for både virksomhed og medarbejder,” siger Marie-Louise Knuppert.

Fra fagbevægelsen deltager forbundsformændene Claus Jensen, Dansk Metal, og Ole Wehlast, NNF, samt gruppeformand Arne Grevsen, 3F og LOs internationale sekretær, Marie-Louise Knuppert. Fra Dansk Industri kommer repræsentanter for 18 virksomheder.Ny banklov kan undergrave Burundis fagbevægelse

Nyheder Posted on Sep 30, 2014 13:38:37

Af Lene Frøslev, Ulandssekretariatet

29. september 2014

Regeringen i Burundi vil gøre det ulovligt at bruge bankerne til at overføre betalinger af fagligt kontingent. Et intenst lobbyarbejde har ført til revision af planerne.

Fagbevægelsen i det lille østafrikanske land Burundi er truet på sin eksistens, hvis en ny og omstridt banklovgivning bliver vedtaget. Derfor har en række fagforbund under paraplyorganisationen COSYBU presset på for at få ændret planerne.

Den nye lov vil gøre det umuligt for faglige organisationer at opkræve kontingent via bankerne.

Fagbevægelsen i Burundi har en aftale med arbejdsgiverne om, at de faglige kontingenter trækkes fra lønnen hver måned i det, der kaldes et ’check off’-system. Banken skal derefter overføre pengene til fagforeningerne.

Det er dette check-off system, der nu foreslås fjernet.

”Det nye udkast til banklov vil forbyde fagforeningerne at indsamle kontingenterne fra medlemmerne. Det er en overtrædelse af ILO’s konvention om retten til at organisere sig,” siger Audace Bizabishaka, der er formand for det lille fagforbund SYGECO.

Forbundet organiserer både ansatte i Burundis finanssektor og markedshandlende, der opererer i landets store uformelle økonomi. Det er SYGECO, der ofte har stået i spidsen for protesterne mod den nye banklov.

Og lobby-arbejdet har nyttet. Et seminar om juraen i den nye banklov er blevet afviklet, og regeringen har lovet at revidere udkastet til banklov. Blandt andet vil der blive taget højde for, at banksystemet kan blive harmoniseret med de øvrige lande i det østafrikanske økonomiske fællesskab, EAC.

Protest mod korruption og åger

Men SYGECO fortsætter lobbyvirksomheden. Forbundet vil således have banksektoren til at gøre op med tidligere tiders korruption og ågerrenter, der især rammer de handlende i den uformelle økonomi.

Fagforeningen har eksempler på, at banker har krævet op til 200 procent i rente om året, hvis et lån ikke er blevet betalt ud til tiden. Samtidig viser en undersøgelse blandt medlemmerne, at flere handlende er gået konkurs og har mistet alt.
Der er således flere eksempler på, at banker har taget en handlendes hus i pant for et lån. Hvis lånet så ikke er blevet betalt til tiden, har banken konfiskeret huset – og solgt det meget billigt til en af sine egne ansatte.

”Det har udsat handlende og forretningsfolk for massive tab,” forklarer formand i SYGECO Audace Bizabishaka.

Den nye banklov i Burundi er stadig til behandling og endnu ikke vedtaget af parlamentet.

Ulandssekretariatet samarbejder i Burundi med COSYBU (Confederation des Syndicats du Burundi), der svarer til LO i Danmark. Det lille forbund for handlende og finansansatte SYGECO (Syndicat General des Commercants) er medlem af COSYBU.
« PreviousNext »